Zdjęcie ilustracyjneUrząd Ochrony Danych Osobowych we współpracy z MEN przygotował praktyczny poradnik dotyczący przetwarzania danych osobowych w szkołach i placówkach oświatowych.

Żeby zapewnić sprawne i bezproblemowe stosowanie przepisów związanych z ochroną danych osobowych w rzeczywistości szkolnej, Urząd Ochrony Danych Osobowych we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej przygotował specjalny poradnik dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych „Ochrona danych osobowych w szkołach i placówkach oświatowych”.

Został on zaprezentowany na wspólnej konferencji prasowej Minister Edukacji Narodowej i Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zawiera on zaktualizowane wskazówki, dotyczące przetwarzania danych osobowych dzieci, ich rodziców oraz opiekunów prawnych, nauczycieli, a także innych pracowników szkół i placówek oświatowych.

Podstawowe zasady i ich praktyczne zastosowanie

W opracowaniu wskazano podstawowe zasady, jakich dyrektorzy szkół i placówek oświatowych powinni przestrzegać, przetwarzając dane osobowe. Opisano też, jak przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) i sektorowych aktów prawnych zastosować w konkretnych sytuacjach.

Publikacja ta jest bowiem jednocześnie odpowiedzią na najczęściej pojawiające się wątpliwości związane z przetwarzaniem danych osobowych, zgłaszane w ostatnim czasie zarówno do UODO, jak i do MEN.

W Internecie i SIO

Poradnik, do zapoznania z którym serdecznie zapraszamy, został przygotowany przede wszystkim z myślą o dyrektorach szkół, przedszkoli i placówek oświatowych. Został on udostępniony na stronach internetowych obu urzędów oraz przesłany za pomocą Systemu Informacji Oświatowej do każdej szkoły w Polsce.

List do dyrektorów szkół

Jednocześnie Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska oraz Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych Edyta Bielak–Jomaa skierowały do dyrektorów szkół wspólny list, w którym wyraziły nadzieję, że zawarte w poradniku informacje i praktyczne wskazówki będą pomocne w ich codziennej pracy.

Publikacja zawiera też wiele informacji, które będą przydatne również uczniom, rodzicom czy nauczycielom.

Poradnik dla szkół.pdf

Kompleksowa obsługa w zakresie RODO

Copyright © 2018 PC CONSULTING. Wszelkie prawa zastrzeżone.