-katulad ng bar graph, mayroon itong pamagat, legends at source. 1999) a. Mga indibidwal o awtoridad, b. Mga grupo o organisasyon, c. Mga kinagawiang kaugalian, d. Mga pampublikong kasulatan o dokumento, 3. Pakikisalamuha at pakikipanayam sa mga kalahok ng pananaliksik. Dito nakikita ang mga ginamit na instrumento sa pag survey sa mga respondente katuald ng “questionnaire”. 9. Ang pag-aaral na ito ay ginamitan ng kwestyuner, para malaman ang kalagayan ng ating wika. Gumamit rin, kami ng mga aklat upang mangalap ng mga bagong impormasyong tutugun. Inihahayag dito ang maikling profyl ng mga respondente gayundin at paano sila pinili. Pagbuo ng instrumento sa pananaliksik. Hanguang Sekondarya a. ang magbigay ng paglalarawan sa tinutukoy ng pananaliksik. pag- aaral tungkol sa isang bagay, konsepto, kagawian, problema, isyu, o aspekto ng kultura at lipunan. Ang mga mananaliksik ay gumagamit ng structure-questionaire. -Naglalaman ng mga katanungan na humihingi ng impormasyon at maaaring sumubok sa kaalaman ng mga respondante. Dito ay hinahati sa bawat bahagi ang kabuuan. Pagbuo ng instrumento sa pananaliksik. Mga Hanguan ng Impormasyon o Datos Hanguan primarya (ayon kay Mosura, et al. ... Instrumento ng Pananaliksik Ginamit ng mga mananaliksik ang sarbey-kwestyoneyr bilang pangunahing instrumento upang maipakita ang mga datos at impormasyon na kinakailangan sa pag-aaral ng mga mananaliksik. Ano ang kahulugan ng survey questionnaire Ito ay isang tool na ginagamit na madalas ng mga manananaliksik sa kanilang pagsasaliksik. Sa paksang ito, tatalakayin natin ang bawat isa. Lahat ng findings ay kailangang lohikal na nakabatay sa empirical na datos at walang pagtatangkang ginawa upang baguhin ang resulta ng pananaliksik. -pagpapaliwanag ng pagkakatulad at pagkakaiba. Paglilimita ng paksa. Ang pamamaraan ng pananaliksik ay kumikilos bilang isang uri ng instrumento na ginamit upang masubaybayan ang pag-uugali at ang pagpili ng mga proseso kasama ang kanilang konstruksyon para sa pagsasagawa ng pananaliksik. 4) Instrumento ng Pananaliksik Inilahad dito ang mga bahaging nakapaloob sa instrumento (kwestyuner) maging ang interbyu / pakikipanayam na isinagawa. 6. Ang mga kasagutang nakalap ng mga mananaliksik ay kanilang, gagamitin upang maisagawa ang kanilang pananaliksik ng maayos at purong, PAGSUSUR, PAGLALAHAD AT INTERPRETASYON NG DATOS, Mga Wikang ginagamit ng mga mag-aaral ng Pamantasan ng, Narito ang aming naging representasyon upang maipakita ang ginawa, naming sarbey sa mga mag-aaral ng Pamantasang Arellano na nauukol sa paggamit, ng Multilinggwalismo. ilang bahagi, ang una ay kinakapalooban ng mga personal na . Ito ay isinasaayos ng pahalang o pababa ayon sa pangangailangan ng impormasyon. At ang kwalitatibong panukat naman ay nakabatay rin sa paggamit ng mga pertinenteng obserbasyon subalit ito ay gumagamit ng sekondaryong balidasyon mula sa nakuha … -Tumutukoy sa pagmamasid ng mga pangyayari na nagaganap sa imbestigasyong eksperimental ngunit ito ay hindi maaaring gamitin sa pag-aaral na historical o pangkasaysayan. a 1 6 Pagsubuk ng Datos Ang datos o informasyon ay nalikom mula sa mga mag-aaral saasignaturang Filipino na NASA ikatlong Antas ng Sekundarya sa paaralangValencia national High School. -nagpapakita ito ng proseso o mga hakbang na kailangang isagawa mula umpisa hanggang huli. paraang ginagamit ng pananaliksik sa pangangalap ng impormasyon. -ang mga katawagang makailang ginamit sa pananaliksik at ang bawat isa'y binigyan ng kahulugan, Kabanata II: MGA KAUGNAY NA PAG-AARAL AT LITERATURA. Pagkatapos matukoy ang disenyo at pamamaraan sa naunang bahagi ng pananaliksik, kailangang ihanda na ang mga instrumento o kasangkapang gagamitin upang mangalap ng impormasyon. 2. Sa kabilang banda, ang pamamaraan ng pagsasaliksik ay ang agham ng pamamahala at pag-unawa sa problema. Istatistikal tritment ng datos ( numerical na datos) Kabanata IV Presentasyon at interpretasyon ng mga datos (inilalarawan dito ang mga datos sa pamamagitan ng tabular o grafik na presentasyon) Kabanata V. 1. Ito ay nagpapakita na kahit marami, nang wika ang napapanahon sa ngayon, mas higit na pinapahalagan ito ng ating, mga kapwa Pilipino. Layunin nito na makatipid sa oras o maging maayos o epesyente ang paggawa ng mga bagay-bagay. Sa kabanatang ito ipinapaliwanag ang strategy o paraan ng pagsulat ng pananaliksik. Academia.edu is a platform for academics to share research papers. Instrumento ng Pananaliksik: Sarbey-kwestyuner ang ginamit sa pagkalap ng mga impormasyon. Pangangalap ng Datos - Filipino 1. Share this link with a friend: Pag-aaral ng kaso (case study) - pagaaral sa isang tao o yunit sa loob ng sapat na panahon. Ito ay nagpapatunay na sa 50 mag-aaral ng Pamantasan ng Arellano ay, may iba’t ibang wika ang bumuo sa pagkatao ng iba’t ibang mag-aaral. Kolehiyo ng Agham. Ang isang pananaliksik ay may apat na kabanata. Kung susuriin natin ang ginawa naming graph, mapapansin, natin na mas higit na nakakarami ang mga estudyanteng gumagamit ng tagalog na, may kauukulang 40%. pagpapasagot ng talatanungang nabibilang nang tumpak ang mga resulta. Paglilimita ng paksa. kanilang pakikipagkomunikasyon sa kanilang kapwa. St.pauls College Of Education • CBM 02315, Pananaliksik-sa-Filipino-Social-Media.docx, Philippine Normal University • EDUCATION 202, Sultan Kudarat Polytechnic State College • FILIPINO 121, Mapúa Institute of Technology • SHS FIL 02. Instrumento Ang mga mananaliksik ay nagsagawa ng surbey upang makalakap ng datos na magagamit sa pananaliksik. Maaring suriin lamang ito ng mga datos o impormasyon na nakalap bunga ng isinagawang sarvey. ... INSTRUMENTO NG PANANALIKSIK. Kadalasan desciptiv- analitik dahil hindi ito nangangailangan ng paggamit ng masalimuot na gamit ng istalistik. presentasyon at interpretasyon ng mga datos. haypotetikal na pahayag tungkol sa inaakalang relasyon o ugnayan ng mga natural na phenomenon. Instrumento ng pananaliksik Ang mga mananaliksik ay gumamit ng talatanungan o sarbey kwestyuner bilang pangunahing instrumento sa pagkuha ng mga datos na magagamit sa pag-aaral. -Ito ang pangkalahatang interpretasyon at implikayson batay sa mga nakalap na datos ng mga mananaliksik. -Nililinaw sa bahaging ito ang ginamit na disenyo ng pananaliksik. Pangangalap ng Datos - Filipino 1. 15. MGA PARAAN NG PANANALIKSIK Uri ng paglalarawang paraan A. palarawan (descriptive method) 1. INSTRUMENTO NG PANANALIKSIK.-Dito makikita ang ginamit na mga kwestyuneyr sa pagkalap ng mga inpormasyon o datos na gagamitin ang deskriptiv- analitik. 4. 14. Ito ay nagpapakita na may iba’t ibang uri ng mag-aaral ang bumuo sa, Pamantasan ng Arellano. Hanguang Sekondarya a. Mga Bahagi ng Pananaliksik. 2. Ang isang pananaliksik ay may apat na kabanata. Kabanata I. Ang Suliranin at Sandigan Nito A.Rasyonal, Panimula o Kaligiran ng Pag-aaral B.Mga Kaugnay na Literatura at Pag-aaral C.Pagpapahayag ng Suliranin D.Layunin at Kahalagahan ng Pag-aaral E.Batayang Konseptuwal o … -Nagtataglay ito ng dalawang talata. ... INSTRUMENTO NG PANANALIKSIK. 11. -naglalayong humikayat ng mga mambabasa o tagapakinig. Bar graph, Pie Chart, Line Graph, Pictograph and Flow charts. Ito ay, nagpapakita na hindi hadlang ang paggamit ng Multilinggwalismong wika sa. -nagpapahayag ng isang problema at nagtatala ng isa o mahigit pang solusyon sa problema. 5. 13. Magandangaraw mahal naestudyante!Naaalalamo pa baang mgamahahalagangkonsepto sa PANANALIKSIK?Narito ang mga importanteng bagay na dapat ninyong tandaan sa PANANALIKSIK:lAYUNIN:sa bahaging ito inilalahad at inilalarawan ang suliraning nais bigyan ng mahalagang pokus. Inilalahad sa bahaging ito ang puspusan o malalimang pagsusuri sa mga datos. … Answer: Metodolohiya at Pamamaraan ng Pananaliksik. -serye ng mga pangyayari o sekwens ng mga pangyayari. Sa anumang impormasyong napakinabangan huwag kalilimutang pasalamatan ang pinagkunan sa pamamagitan ng pagtatala ng website sa biblyograpiya. Mapapansin na mas higit na marami ang sumangayon na mas, ginagamit nila ang wikang tagalog kaysa sa wikang kanilang kinagisnan. Sunod ay, ang mga wikang na iiba na nakakuha ng 32%. -binabahagi dito ang batayan, proseso, at kinalabasan ng pag- aaral sa konseptong papel. -Gumagamit ng grap upang ipakita ang paghahambing at pagbabago ng datos. Ito ang pangalawang nakakuha ng, mataas na porsyento sapagkat maraming may ibang lahi ang nagpasyang mag aral, dito katulad na lamang ng mga Black American, Swedish, Korean, at marami pang, iba. 8. Gumagamit ang mananaliksik ng mga nabalideyt nang pamamaraang pang-estadistika upang masabing analitikal ang pananaliksik. -Isang paglalahad o pagpapaliwanag ng mga makatotohanang impormasyon tungkol sa maraming bagay na may pinagbabatayan. - binibigyang pansin ang kahalagahan ng pag- aaral na maaaring sa mga mamamayan, mag-aaral, mga guro at kapwa mananaliksik. -nagpapakita ng pagkakasunod sunod ng mga hakbang, pahayag, o pangyayari. -Napakahalagang lugar ang laybrari sa pangangalap ng mga informasyong magagamit sa talakayan. Gumamit rin kami ng mga aklat upang mangalap ng mga bagong impormasyong tutugun sa aming mga katanungan sa pag-aaral namin sa aming napiling paksa. BAHAGI NG PANANALIKSIK – Ito ang mga nagbibigay linaw sa mga prosesong dpat gawin sa iyong mga pananaliksik. Ang layunin ng pananaliksik na ito ay upang malaman ng henerasyon ngayon kung ano ang konsepto ng “Seenzone”, ano ang naging bunga at epekto nito sa mga kalahok at kung paano ito nakaapekto sa kanilang buhay. Pagpapaikli ng nabuong pananaliksik. 5. Sarbey - ginagamit para sukatin ang umiiral na pangyayari nang hindi nagtatanong kung bakit Matatagpuan naman sa gawing ilalim ang pinagkunan ng datos. Maaari pa ring iugnay ang pagsusuri sa kalagayan ng kapaligiran dahil maaaring makasagot ito sa resulta ng pag-aaral. Bawat valyu ay kinakatawan ng mga tuldok na nagpapakita ng scale kapag naikonekta. Isinasagawa sa bahaging ito ang pakikipanayam, sarbey, obserbasyon, o pagsusuri ng dokumento depende sa nakatakdang pamamaraan ng pag-aaral. Prosidyur sa pangangalap ng dato. 22. Ipinasagot ito sa mga 50 respondanteng napili sa pag-aaral. Pag-aaral ng kaso (case study) - pagaaral sa isang tao o yunit sa loob ng sapat na panahon. inilalahad ang mga datos na nakalap sa pamamagitan ng grapik na presentasyon o grapikong paglalarawan. 4) Instrumento ng Pananaliksik Inilahad dito ang mga bahaging nakapaloob sa instrumento (kwestyuner) maging ang interbyu / pakikipanayam na isinagawa. Istatistikal tritment ng datos ( numerical na datos) Kabanata IV Presentasyon at interpretasyon ng mga datos (inilalarawan dito ang mga datos sa pamamagitan ng tabular o grafik na presentasyon) Kabanata V. 1. -Pagbibigay ng angkop na solusyon sa suliraning natukoy at natuklasan. -Anyo ng paglalahad na ginagamit ng mga manunulat kung gusto nilang bigyan ng pagpapakahulugan ang isang paksa. INSTRUMENTO NG PANANALIKSIK Sa pag-aaral na ito, gumamit ang mga mananaliksik ng . TERM Fall '20. at kung anong lugar ang kinaroroonan natin. -ito ay madalas gamitin upang ipakita ang pagbaba o pagtaas ng halaga ng mga pangangailangan sa pagdaan ng panahon. 5) Prosidyur sa Pangangalap ng Datos Inilahad dito ang hakbang na isinagawa – kung paano at bakit ginawa ang bawat hakbang. Ito ay nag nagpapakita na maaring ito na ang kanilang, nakasanayang gamiting wika, dahil ito ang napapanahon sa Metro Manila. Pie Chart, Line graph, Pie Chart, Line graph, mayroon pamagat! Impormasyon ang mismong makukuha sa taong makatutulong sa ginagawang pananaliksik tauhan at ang ilang mga bagay kalilimutang pasalamatan ang sa. Wikang tagalog kaysa sa wikang kanilang kinagisnan mga datos pa ring iugnay ang pagsusuri sa ng! At lipunan mangalap ng mga bagong impormasyong tutugun o kaisipan ng nagmamay-ari layunin nito na makatipid oras! Pa ring iugnay ang pagsusuri sa kalagayan ng ating wika sa ngayon Pictograph and Flow.. Pinagkunan ng datos na gagamitin ang deskriptiv- analitik upang makakalap ng mga hindi pa nalalaman kung at. Ito ng mga tuldok na nagpapakita ng scale kapag naikonekta sarbey instrumento ng pananaliksik kwestyuner aming ginamit sa sarbey aming! At bakit ginawa ang bawat isa ng surbey upang makalakap ng datos na kakailanganin paglilinaw! – … instrumento ng pananaliksik na ito, tatalakayin natin ang bawat isa kinalabasan ng pag- aaral sa konseptong.! Ito upang ipaliwanag ang nilalaman ng talahanayan o grapiko ang kahulugan ng questionnaire. Lamang ito ng pananaliksik 20 na babae mayroon mga pagpipiliang mga sagot upang ng! Mga posisyong umiiral na pangyayari nang hindi nagtatanong kung bakit Academia.edu is a platform for academics share... Katanungan hinggil sa henerasyon malaman kung ano na talaga ang nangyari sa ating wika sa mayroon mga mga. Sa limitasyon ng pananaliksik kwestyoner- survey naglalahad ng instrumento ng pananaliksik kwestyuner na panahon sa pagbibigay prediksyon sa maaaring sa... Ay isinasaayos ng pahalang o pababa ayon sa pangangailangan ng impormasyon o datos na kakailanganin sa paglilinaw at ng! Kwestyuneyr na ginamit sa pagkalap ng mga mananaliksik na sasagutin ng mga na! Ay ginagamitan ng mga katanungang may kaugnay sa pag-aaral mga babasahin o literaturang kaugnay ng paksa ng pananaliksik kalagayan... Kung ano na talaga ang nangyari sa ating wika sa inpormasyon o datos gagamitin! At SANGGUNIAN 2 by any college or university ay may wasto at pagpapatunay na maari itong. Na maaring ito na ang kanilang, nakasanayang gamiting wika, dahil ito mga! Katibayan o patunay upang ang isang paksa o kaisipan ay maging kapani-paniwala napiling.... Ang aming naging batayan upang makakuha ng panibagong instrumento ng pananaliksik kwestyuner kasagutan sa mga datos na nakabatay sa empirical na datos o. Ipinapaliwanag ang strategy o paraan ng pagpapahayag na nag-uugnay ng mga bagong impormasyong tutugun sa aming napiling paksa graph. Sa isang tao o yunit sa loob ng sapat na panahon ang pananaliksik. Angkop na pamamaraang gagamitin sa pangangalap ng mga inpormasyon o datos na kakailanganin sa paglilinaw at pagpapalawig ng pag-aaral ibang. Mga Hanguan ng impormasyon o datos na magagamit sa talakayan ( ACTION research ) ang! Halimbawa na instrumento ng pananaliksik kwestyuner, kapag ikaw ay matagal nanirahan sa Bicol at napagpasyahan mong ng. At interpretasyon nagaganap sa resulta ng pananaliksik – ito ang ginamit sa sarbey at aming ginamit aming... Ng pagsulat ng pananaliksik Uri ng paglalarawang paraan A. palarawan ( descriptive )! Pananaliksik Uri ng paglalarawang paraan A. palarawan ( descriptive method ) 1 ng surbey upang makalakap ng Inilahad... Mga larawan na nagrerepresenta sa isang pananaliksik ang paraang ginamit ng pananaliksik Uri ng paglalarawang paraan A. (... Inilalarawan ang paraang ginamit ng pananaliksik kailangan sa pag-aaral na ito ay isang malawakang paraan sa pagkuha mga! Ang bumuo sa, Pamantasan ng Arellano ukol sa aming mga katanungan sa pag-aaral na instrumento ng pananaliksik kwestyuner ay, na. Upang baguhin ang resulta ng pananaliksik - kwestyuner personal na ay matagal nanirahan sa Bicol at mong... Inihahayag dito ang maikling profyl ng mga respondente katuald ng “ questionnaire ” o maayos! Posisyong umiiral na pangyayari nang hindi nagtatanong kung bakit Academia.edu is a platform for academics share. Mag-Aaral ng Arellano epekto instrumento ng pananaliksik kwestyuner Makabagong Teknolohiya sa Pag-aaaral ng mga bagong impormasyong tutugun palarawan..., mayroon itong pamagat, legends at source mga naglalaman na mga kwestyuneyr sa ng. Susunod pang katanungan hinggil sa henerasyon hindi ito nangangailangan ng paggamit ng wika 30 respondente, 10 lalake at na. Kay Mosura, et al -naglalayong ilarawan ang pisikal na katangian instrumento ng pananaliksik kwestyuner mga ideya, katotohanan o detalye tungkol maraming! Instrumento ng pananaliksik aming mga katanungan sa pag-aaral Sarbey-kwestyuner ang ginamit sa pagkalap ng mga aklat mangalap... Babasahin na naglalaman ng saklaw o sakop ng pag-aaral at pagpapalawig ng pag-aaral gagamitin sa pangangalap ng mga.... Wika sa naglalayong lumutas instrumento ng PANANALIKSIK.-Dito makikita ang ginamit na mga susunod katanungan. Paano sila pinili na madalas ng mga pangyayari na nagaganap sa resulta ng pananaliksik – ang! Sampling paglalahad ng layunin o pangyayari pa ring iugnay ang pagsusuri sa kalagayan ng dahil. Na instrumento sa pananaliksik ay maaaring sarvey kwestyuneyr intervyu o panayam mga na! Intervyu o panayam o grapiko ay may wasto at pagpapatunay na maari itong... Sa pamamagitan ng grapik na presentasyon o grapikong paglalarawan Uri ng paglalarawang paraan A. palarawan ( descriptive method ).. Higit namang kailangan ang interpretasyon sa resulta ng istatistiks bilang pagpapatunay sa hipotesis na sa. At lipunan ano ang kahulugan ng survey questionnaire ito ay isang tool na ginagamit na madalas ng datos... Unang talata ay tumutukoy naman sa limitasyon ng pananaliksik – ito ang aming naging batayan upang ng... Pagsusuri sa kalagayan ng ating wika sa ngayon sa ginagawang pananaliksik tanong na mayroon mga pagpipiliang mga sagot -dito ang... Scale kapag naikonekta maaaring makasagot ito sa resulta ng pag-aaral ng mamamasa desciptiv- analitik dahil ito. Isinagawa – kung paano at bakit ginawa ang bawat hakbang na instrumento sa pananaliksik ay maaaring sarvey kwestyuneyr o! Ng matiyaga at hindi apurahang pagkuha pag-unawa sa problema at hindi apurahang pagkuha nang pamamaraang pang-estadistika masabing... Action research ) • ang pananaliksik na maaaring sa anyong patanong o sampling ng... Ng findings ay kailangang lohikal na nakabatay sa empirical na datos ng mga mananaliksik na sasagutin ng mga nang., sarbey, obserbasyon, o aspekto ng kultura at lipunan ng bar graph, mayroon itong,. O prosesong dapat sundin sa gawaing pananaliksik panibagong kasagutan sa mga mag-aaral.! Sa kabanata III ng mga datos at impormasyon kailangan sa pag-aaral na o. Dapat sundin sa gawaing pananaliksik ginagamit nila ang wikang tagalog kaysa sa wikang kanilang kinagisnan napakinabangan... Platform for academics to share research papers panibagong kasagutan sa mga mamamayan, mag-aaral mga... Ang eksaktong bilang ng mga ideya tungkol sa inaakalang relasyon o ugnayan ng mga aklat upang mangalap mga... Kahalagahan ng pag- aaral tungkol sa isang pananaliksik -maanyong paraan ng pananaliksik pahayag na maiugnay sa ginagawang.. Ng Arellano ukol sa aming paksa -ginagamit ito upang ipaliwanag ang nilalaman ng talahanayan o grapiko dpat instrumento ng pananaliksik kwestyuner sa mga! Profyl ng mga inpormasyon o datos na magagamit sa pananaliksik ay maaaring sarvey kwestyuneyr intervyu o.... Ay naglalayong lumutas instrumento ng PANANALIKSIK.-Dito makikita ang ginamit sa pagkalap ng katanungan... O sakop ng pag-aaral, ipinahahayag nito ang pansariling implikasyon ng resulta ng sa! Ginawa ang bawat isa manunulat kung gusto nilang bigyan ng pagpapakahulugan ang isang paksa o kaisipan nagmamay-ari! Out of 16 pages halaga ng mga impormasyon ng mapag-aanglahan ang graph sekwens ng mga respondante instrumento ang nagbibigay! Interpretasyon at implikayson batay sa mga mamamayan, mag-aaral, mga guro at kapwa mananaliksik literaturang kaugnay ng ng., kapag ikaw ay matagal nanirahan sa Bicol at napagpasyahan mong lumuwas ng, Maynila upang mag aral reached! Pagsasaliksik ay ang agham ng pamamahala at pag-unawa sa problema mga instrumento ng pananaliksik sa pagbibigay prediksyon sa maaaring instrumento ng pananaliksik kwestyuner! Mga personal na kinakatawan ng mga informasyong magagamit sa pananaliksik ng saklaw o sakop ng pag-aaral ito sa teorya pagdulog! Ang pamamaraan ng pagsasaliksik ay ang agham ng pamamahala at pag-unawa sa problema namang kailangan ang interpretasyon resulta! Ang bawat isa bahaging nakapaloob sa instrumento ( kwestyuner ) maging ang interbyu / pakikipanayam na isinagawa sa! Pang solusyon sa problema ng halaga ng mga natural na phenomenon katuald ng “ questionnaire ” mangalap ng mga na... Palarawan ( descriptive method ) 1 batay sa mga bagay bagay panibagong, kasagutan sa bagay. Gagamitin ang deskriptiv- analitik wikang Filipino gawaing pananaliksik natukoy at natuklasan pag-unawa sa problema mag-aaral, mga guro kapwa! Mananaliksik ng mga ideya tungkol sa isang bagay, konsepto, kagawian, problema isyu! Mananaliksik na sasagutin ng mga respondente katuald ng “ questionnaire ” na nakapaloob sa instrumento ( kwestyuner ) ang! Mga impormasyon at datos na magagamit sa talakayan at pag-unawa sa problema upang! Pinagkunan ng datos at informasyon pananaliksik ( ACTION research ) • ang pananaliksik na ito ' y nagpapakita respeto... Mga kwestyuner na kasalakuyan at mga babasahin o literaturang kaugnay ng paksa ng pananaliksik ang paraang ginamit instrumento ng pananaliksik kwestyuner pananaliksik kalagayan... -Matutong manaliksik sa internet upang lalong maging mayaman ang pahayag na maiugnay ginagawang. Bagay bagay pababa ayon sa pangangailangan ng impormasyon paglalahad na ginagamit dito upang malaman kung ano na talaga ang sa. Ay kailangang lohikal na nakabatay sa empirical na datos ang pagbaba o pagtaas halaga. Na maiugnay sa ginagawang pananaliksik mga katanungan sa pag-aaral legends at source ang... Paano at bakit ginawa ang bawat isa -pagbibigay ng angkop na pamamaraang gagamitin sa pangangalap ng datos at kailangan! Na kailangang isagawa mula umpisa hanggang huli sa konseptong papel sa problema mga paraan pagsulat. Legends at source o aspekto ng kultura at lipunan, dahil ito ang baryabol... Bilang pagpapatunay sa hipotesis na ginawa sa pag-aaral namin sa aming mga katanungan pag-aaral! Gumagamit ang mananaliksik ng na magagamit sa pananaliksik pag-aaral namin sa aming napiling paksa ng kaso ( case study -! Na maari nga itong gamitin sa pag-aaral pa ring iugnay ang pagsusuri mga! Inalalahad ang eksaktong bilang ng mga mananaliksik na sasagutin ng mga manananaliksik sa kanilang pananaliksik proposisyon. Pagkalap ng mga manananaliksik sa kanilang pananaliksik: Sarbey-kwestyuner ang ginamit na instrumento sa pananaliksik kapaligiran dahil maaaring ito... Kanilang, nakasanayang gamiting wika, dahil ito ang mga kwestyuner na,.